dimarts, 19 de maig de 2020

DIMARTS 19 DE MAIG

Avui trobareu noves propostes d'anglès a l'ENGLISH CORNER
Després podeu enviar les vostres creacions a
anglesmitjans@escolamarenostrum.com

També podeu entrar a la pàgina d'EDUCACIÓ FÍSICA per veure la proposta d'avui.
Després podeu enviar el vídeo a
educaciofisica@escolamarenostrum.com